V sredo, 19. januarja, se ob 18. uri, v Čitalnici Fulvia Tomizze obeta večer v družbi slovenskega igralca Jerneja Kuntnerja, ki vam v družbi soustvarjalk izdelave tipne slikanice III. in IV. stopnje lahkega branja Ine Sulić in Aksinje Kermauner predstavi svojo prvo tipno slikanico Hitri Počasne.

Pri izdelavi so sicer sodelovali še učitelji Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Žiga Starc, ki je ročno izdelal nekaj elementov, ki so vključeni v tipanke in testni bralci iz CVIU Velenje (Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje). Tipna slikanica v lahko berljivem načinu je nadvse primerna za otroke z okvarami vida, motnjami v duševnem razvoju, otroke z disleksijo, pa tudi za oklevajoče bralce in priseljence, ki še ne obvladajo dobro slovenskega jezika oziroma se ga učijo. Polagoma lahko preidejo na zahtevnejšo stopnjo istega besedila.