Peti pogovorni večer Koprske agore pod naslovom Dvojezičnost danes bo v ponedeljek, 22. 5., ob 19h v kavarni Loggia v Kopru. Izhodišča za razpravo bosta podali Alenka Likar in dr. Lara Sorgo, razpravo bo moderirala dr. Vesna Mikolič. Pogovorne večere organizirajo Slavistično društvo Koper, Inštitut za jezikoslovne študije, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Kulturno in športno društvo Skupnost Italijanov Santorio Santorio Koper, Društvo mladih Italijanske narodne skupnosti.
Koprska Loggia je v preteklosti predstavljala mestno agoro, kraj soočanja različnih mnenj in iskanja družbenega konsenza. Na pogovornih večerih v sproščenem, kavarniškem vzdušju pred kratkim obnovljene mestne kavarne želimo obuditi ta običaj tradicionalnega zbiranja. Z razpravljanjem na aktualne in pomembne teme bomo gradili občutek za skupnost in hkrati uveljavljali kulturo dialoga, ki včasih tako zelo umanjka. Teme se bodo oblikovale sproti glede na njihovo aktualnost in na predlog občanov in občank, ustanov in organizacij … Na pogovornih večerih bomo spodbujali aktivno rabo slovenščine in italijanščine kot uradnih jezikov našega okolja. Ob tem bodo članice in člani Slavističnega društva Koper in Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper svetovali, s katerimi jezikovnimi sredstvi lahko dosežemo učinkovito in nenasilno komunikacijo.