Legendarni Koper  – stari opisi mesta je naslov razstave, ki jo je zbral in uredil mag. Peter Štoka in bo na ogled v avli knjižnice Koper od 6. do 25. februarja.

Knjižnica dopolnjuje svojo knjižno zbirko z rednim nakupovanjem starih knjig, zlasti koprskih humanistov in tistih del, ki so temeljna za poznavanje zgodovine našega mesta, v okviru deset let trajajočega projekta Memoria patriae, ki ga finančno podpira MOK. »Stari krajepisi Kopra« najlepše povzamejo in prikažejo temeljno poslanstvo in namen knjižnice, ki hrani, zbira in varuje knjižni spomin v kraju svojega delovanja. Gre za izbor najdragocenejših knjig, ki  vsebujejo številne stare opise mesta Koper.