MI SMO KULTURA je družbeno angažirana akcija, ki povezuje delavce v kulturi.
Akcija je neposreden odgovor na odnos države do kulture in njenih ustvarjalcev.
Med epidemijo so bili delavci v kulturi dolgo pozavljeni, mnogi porinjeni na rob preživetja, zaradi neživljenjskih in nesorazmernih prepovedi s strani politike.
MI SMO KULTURA povezuje 788 delavcev v kulturi, ki ponosno zrejo v obiskovalca.
Z obrazom, imenom in priimkom.

Ponosno stojimo za kulturo v Sloveniji.

O avtorju:
Jernej Čampelj, diplomirani dramski igralec, fotograf, umetnik in borec za pravice kulturnikov, je eden izmed številnih samozaposlenih v kulturi, ki so zaradi epidemije ostali brez prostora za izražanje in vira dohodkov.