Zaključni dogodek, razstava, podelitev priznanj ter obeležitev 20-letnice Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Vzporedno z izvajanjem mednarodnega projekta ReFresh+, so se v mestih, članicah Združenja zgodovinskih mest Slovenije, oblikovale ekipe mladih, ki so oživljale legende iz zgodovinskih mest. K sodelovanju so se odzvale osnove in srednje šole, mladinske skupine v kulturnih društvih in mladinskih klubih, društva v zgodovinskih mestih ter zainteresirani posamezniki. Oživljene legende bodo del turistične ponudbe mest.

Organizator: ZZMS, MO Koper