Pot okoli sveta v balonu, izdelovanje lepljenke, vodijo učiteljice francoščine.