Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper, Rozana Bažec in Špela Šoštarič.