Razstava Dan prej, med vojno in mirom, predstavlja Osamosvojitvene dogodke Južnoprimorske pokrajine v prvih dneh vojne, pogajanja, umik in odhod enot jugoslovanske armade iz Slovenije.

V prvem delu razstave predstavimo pravne akte, ki so bili sprejeti, da se je pričel proces osamosvojitve. V nadaljevanju pa smo kronološko predstavili skozi besedo in fotografijo izhod enot JA iz Ilirske Bistrice v smeri mejnih prehodov Fernetiči, Lipica, Krvavi potok in Škofije in spontan upor prebivalstva zoper agresijo.

Posebej smo izpostavili pripadnike takratne milice, ki so prvi dan skrbeli za red in nenasilno oviranje enot JA, v nadaljevanju pa skupaj s teritorialno obrambo izvedli oborožen odpor, pogajanja in umik enot JA v vojašnice.

Namen razstave je seznaniti obiskovalca z Dnevom prej na Primorskem, kakor tudi z Dnevom prej v pogajanjih in umiku enot JA v vojašnice. Z odhodom enot JA oktobra 1991 iz Luke Koper pa se je zaključil proces demilitarizacije republike Slovenije. Samostojna Slovenija je lahko zadihala s polnimi pljuči  in pričela uresničevati tisočletne sanje prednikov: biti gospodar na svoji zemlji.