UNESCO svetovni dan filozofije 2021
Filozofija v antropocenu – etika in okoljska pismenost
18. november 2021 ob 11.00

Dogodek boste lahko v živo spremljali na spletni strani dneva filozofije (danfilozofije.net) ter na Facebook profilih Slovenskega filozofskega društva, Društva za razvoj humanistike in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

UNESCOV svetovni dan filozofije je dogodek, posvečen osveščanju globalnega prebivalstva glede izjemnega pomena te discipline za negovanje kritičnega mišljenja, kulture dialoga, miru in promocije človekovih pravic. UNESCO, ki poudarja pomen filozofije kot najbolj univerzalne vede vseh časov in prostorov, hkrati opozarja na vrednost praktično usmerjenih filozofskih študijev, zato je letošnja tematika dneva filozofije posvečena okoljski etiki in njeni vlogi pri ohranjanju našega življenjskega sveta. Osrednja prireditev bo v obliki okrogle mize in prispevkov slovenskih dijakov ter študentov med drugim nagovorila problematiko:

– obsega okoljske krize in izgledov za prihodnost,
– utemeljitve človekove moralne odgovornosti do okolja,
– pravične razporeditve bremen podnebnih sprememb in onesnaževanja,
– povezave izkoriščanja okolja z drugimi oblikami eksploatacije,
– izobraževanja za okoljsko etiko in trajnostni razvoj.

Slavnostna govorca:
– Gašper Hrastelj (UNESCO Slovenija),
– dr. Marjan Šimenc (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Sodelujoči:
– dr. Lučka Kajfež Bogataj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani),
– dr. Nadja Furlan Štante (Znanstveno-raziskovalno središče Koper),
– dr. Luka Omladič (Inštitut za aplikativno etiko),
– Niko Šetar (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru),
– študenti, dijaki, učenci.

Povezovalec: Tomaž Grušovnik (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem).

Organizatorji: Slovensko filozofsko društvo, Društvo za razvoj humanistike, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Pedagoški inštitut, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.