18.30 predstavitev muzikalij

19.00 otvoritev razstave

19.30 koncert