Proizvodnja soli in trgovanje z njo sta v preteklosti pomembno vplivala na razvoj obmorskih mest. Poleg bolj znanih Piranskih solin so sol pridobivali tudi v Kopru. Danes na obstoj solinarstva opominjajo objekti kulturne dediščine.