Zvesti tradiciji, zazrti v prihodnost
Knjigarna Libris in Slovenska matica vas vljudno vabita na predstavitev knjige Slovenska Istra II – Zgodovina in družba, ki bo v četrtek, 31. marca 2022, ob 18. uri v Hiši kulture v Sv. Antonu.
Knjigo bosta predstavila urednika ddr. Mitja Guštin in dr. Salvator Žitko. O tradiciji kulturne dediščine na podeželju in njeni umestitvi v prostor bosta govorila tajnik škedenjskega kulturnega društva Igor Stopar in arhitektka Martina Grižančič. Pogovor bo vodila Tanja Jakomin Kocjančič.

Predstavitev knjige smo naslovili »Zvesti tradiciji, zazrti v prihodnost« in v goste povabili Igorja Stoparja in Martino Grižančič, ki se vsak na svoj način ukvarjata tudi z umestitvijo kulturne dediščine v prostor.
Podeželje slovenske Istre je bilo gospodarsko, družbeno in kulturno tesno povezano s Trstom, kamor je zlasti po drugi svetovni vojni odšlo veliko Istranov. Med njimi je bil tudi duhovnik, publicist in kulturni delavec Dušan Jakomin iz Sv. Antona. Kot dolgoletni kaplan v Škednju pri Trstu je s spoštovanjem do tradicije in etnološke dediščine ustanovil in vodil Škedenjski etnografski muzej s stalno predstavitvijo dela in življenja krušaric. O njegovem poslanstvu v tej tržaški četrti bo na predstavitvi monografije Slovenska Istra II govoril tajnik škedenjskega kulturnega društva Igor Stopar.
Tradicija je proces prenašanja kulture in je nenehno podvržena spreminjanju. Zato je pomembno poznati pretekli razvoj, da bi razumeli sodobne tokove. Kako umestiti etnološko dediščino v prostor slovenske Istre, zlasti v njene vasi, da bo ostala prihodnjim rodovom, je eno od vprašanj, ki si ga pri svojem delu zastavlja priznana domača arhitektka Martina Grižančič. Med njenimi številnimi projekti je tudi idejna zasnova spominske sobe Alojza Kocjančiča v Kubedu, v kateri je povezala tradicijo in sodobnost. O projektu, ki ji je predstavljal svojevrsten izziv, pa tudi o tem, kakšna je njena vizija razvoja in prihodnosti podeželja slovenske Istre, bo pripovedovala na predstavitvi monografije Slovenska Istra II.
Slovenska Istra II Zgodovina in družba je nadaljevanje knjige Slovenska Istra I. Po prvem zvezku, ki je osvetljeval naravoslovne vidike, je drugi zvezek posvečen humanistiki.V knjigi Slovenska Istra II Zgodovina in družba je 32 prispevkov, ki predstavljajo zgodovinski razvoj in kulturno izročilo, na katerih temelji današnji življenjski utrip te pokrajine, ki ji je tisočletna vpetost v romanski prostor vtisnila pečat z močnim beneškim pridihom. Svojevrsten zgodovinski razvoj je urednikoma Mitji Guštinu in Salvatorju Žitku narekoval pregled najstarejše poselitve in formiranja mestnih komun Kopra, Izole in Pirana v stoletjih Serenissime, preučitev stoletne avstrijske vladavine z vzpostavitvijo rapalske meje, pregled časa, ki so ga zaznamovali narodnoosvobodilna borba, zakulisna diplomatska borba za priključitev cone B k matični Sloveniji in tragična usoda italijanskega prebivalstva. Poglavje demografskega razvoja med letoma 1857 in 2019 z ljudskimi štetji prikazuje spremembe etnične podobe območja. V mozaiku bogate in razgibane preteklosti in družbenoekonomskega razvoja obalnega prostora so tudi kritični pogledi, skozi katera pronica pretekla pa tudi današnja podoba prostora, ki je z določeno zamudo kot zadnji vstopil v slovenski nacionalni prostor, s tem pa tudi v našo narodno in kulturno zavest.
Da gre za res obsežno delo priča tudi bogato slikovno in fotografsko gradivo na več kot 500 straneh. Delo je izšlo pri Slovenski matici, sozaložnik pa je založba Libris.