‘Franciscejski’ kataster je naročil cesar Franc I. habsburški 23. decembra 1817 z izdajo uredbe o sistematičnem zemljiškoknjižnem pregledu Cesarstva, ki se je začel izvajati ravno v Istri.

Pričujoč zbornik prispevkov Študijskega dne Franciscejski kataster v Istri: vzpostavitev, raziskave, dediščina, ki se je odvijal v Kopru 29. oktobra 2019, ponuja stanje tega velikega kartografskega in dokumentarnega dela, njegovo izpeljavo v Istri z izbranimi študijskimi primeri, njegovo današnjo uporabnost in vrednost kot kulturna dediščina, hkrati pa želi odpreti razpravo o možnosti vpisa v register kulturnih dobrin.