S predstavitvijo nove monografije, že enajste v zbirki Bibliotheca Iustinopolitana, naslovljene LITTERAE, PICTURAE TITULIQUE, bo Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper obeležila slovenski kulturni praznik.

6. februarja ob 11. uri se bosta na Oddelku za domoznanstvo in knjižno dediščino o knjigi pogovarjala urednika dr. Gregor Pobežin in mag. Peter Štoka.

Knjiga prinaša široko paleto tem, ki se raztezajo od epigrafske dediščine Pretorske palače v Kopru in omemb drugih komunalnih palač v istrskih mestih v 13. stoletju, do zemljiške knjige benediktinskega samostana v Oltri (Ankaran) iz 16. stoletja. Bibliotheca Iustinopolitana je uveljavljena znanstvena serija, ki predstavlja izjemen prispevek k akademski diskusiji in literaturi ter obenem lajša dostop do literature in spoznanj, ki so pomembne tudi za širšo, laično javnost, kar je nenazadnje osnovni pogoj za utrjevanje identitete in občutka pripadnosti skupnemu, zgodovinsko edinstvenemu in večkulturno obarvanemu prostoru, kot sta naš Koper in Istra.

(iz spremne besede Luane Malec, direktorice Knjižnice Koper)