Razstava, z dokumenti iz arhiva nekdanje koprske komune, ki jih danes hrani Beneški državni arhiv, in dokumenti Škofijskega arhiva Koper, predstavlja današnji Titov trg in dogajanje na njem v dveh časovnih obdobjih, okrog leta 1400 in okrog leta 1500.

Najstarejši dokumenti iz arhiva nekdanje koprske komune nam skupaj s srednjeveškimi dokumenti iz Škofijskega arhiva Koper omogočajo vpogled v urbano strukturo in podobo Kopra v času od 13. stoletja dalje. Z njimi lahko sledimo tudi spremembam koprskega osrednjega trga. V dokumentih, nastalih v poznem 15. stoletju in pozneje, pa najdemo že podrobne vesti o gradbenih delih na javnih objektih, tudi na kompleksu Pretorske palače. Analiza podatkov iz najstarejših dokumentov je pokazala, da je bil osrednji koprski trg v poznem srednjem veku velik in živahen javni tržni prostor. Poimenovan je bil enako kot tovrstni osrednji trgi v drugih mestih, Plathea communis (Javni trg). V poznem 15. stoletju si je ta prostor prilastila oblast, takrat so mu spremenili obliko in podobo.