Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem sodeluje na letošnjem osmem matematičnem kongresu, ki bo potekal od 20. do 26. junija v Portorožu.

V okviru kongresa vabljeni na odprtje razstave Matematika v otrokovem svetu, ki bo v četrtek, 17. junija 2021, ob 17. uri, v atriju Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, Koper).

Na razstavi bodo svoje izdelke predstavili učenci 5.a razreda Osnovne šole in vrtca Ankaran, pod mentorstvom Maruše Mežnarič in dr. Ede Birsa ter učenci 4.a razreda Osnovne šole Antona Ukmarja Koper, pod mentorstvom dr. Lee Kozel in dr. Ede Birsa. Predstavljene bodo tudi didaktične igre, ki so jih izdelali otroci, starši in strokovne delavke iz skupine Ribice iz vrtca Sežana ter otroci in strokovne delavke iz vrtca Elvire Kralj iz Trebč (Večstopenjska šola Opčine) pod mentorstvom Renate Padovan.

Odprtje razstave bo obogatil Mladinski pevski zbor OŠ Livade Izola z zborovodkinjo Andrejo Štucin Cergol.