Slovensko sociološko društvo v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem med 19. in 21. oktobrom organizira Sociološko srečanje.

“Delovni naslov” letošnjega sociološkega srečanja je starajoča se družba. Z bolj natančno sociološko opredelitvijo govorimo o dolgoživi družbi, ki je hkrati eden največjih civilizacijskih dosežkov današnjega časa in eden temeljnih družbenih izzivov, ki smo jim priča v 21. stoletju. Napovedani reformi zdravstva in dolgotrajne oskrbe v Sloveniji sta dva pomembna vidika prehoda v dolgoživo družbo. Ta prehod je tesno povezan tudi z razvojem tehnologije in socialnih inovacij. Nove tehnologije omogočajo daljše in bolj zdravo življenje, hkrati pa pomembno vplivajo na družbene odnose in identitete. Sociološki pogled nam lahko pomaga razumeti, kako se lahko tehnologija in inovacije uporabijo za izboljšanje kakovosti življenja ter kako z njimi blažiti stvarne in navidezne posledice demografske tranzicije.

Hitrost in velikost demografskih sprememb mogoče napovedujeta prihod nove dobe, kjer bo treba najti nov način upravljanja z družbenimi tveganji oziroma na novo oblikovati medgeneracijsko pogodbo. Potreben je sociološki premislek, kaj bi morala slednja zajemati na vseh področjih družbenega delovanja, od izobraževanja, mobilnosti in dostopa do storitev do trajnostnega razvoja in prostorskega načrtovanja.

Ker se dolgoživa družba šele vzpostavlja, so konkretne težave in dejanski problemi, ki prihajajo, neoprijemljivi in negotovi. To embrionično stanje predstavlja teren, na katerem se bodo v naslednjih letih merile moči med različnimi družbenimi akterji in katerih prevlada bo določila, ali bo nov sistem bolj egalitaren ali bolj neenak.

Globalizacija in pospešene mednarodne migracije bodo v prihodnjih letih zahtevale vse več sociološke pozornosti na intersekciji med etnično pripadnostjo in starostjo. S to pomembno in do sedaj razmeroma spregledano temo se ukvarja vabljena govorka na letošnjem sociološkem srečanju, prof. dr. Sandra Torres, predstojnica katedre za socialno gerontologijo Univerze v Uppsali, glavna urednica revije Ageing and Society in avtorica nagrajene monografije Ethnicity & Old Age: Expanding our Imagination.

V kolikor želimo predvideti nove družbene institucije in njihove (z)možnosti na vseh področjih sociološkega raziskovanja – od sociologije spola, družin, vsakdanjega življenja do sociologije življenjskih potekov in migracij – moramo pomemben del naše pozornosti nameniti demografski tranziciji, ki smo ji priča.

(VIR: sociolosko-drustvo.si)

Dogodki bodo potekali v prostorih UP FHŠ in v Armeriji UP.

CELOTEN PROGRAM