Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je letos prvič objavil razpis za sofinanciranje promocije turističnih produktov in doživetij. Vsebino razpisa bodo podrobneje predstavili na virtualnem informativnem srečanju, kjer bodo na razpolago tudi za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila.   

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je v začetku februarja objavil tri javne razpise v skupni vrednosti 45 tisoč evrov, s katerimi želijo pomagati predvsem fizičnim osebam, ki so aktivne na področju mladine in umetnosti ter fizičnim in pravnim osebam, ki izvajajo turistične produkte in doživetja na območju destinacije Koper. V Zavodu so prepričani, da bodo sredstva v določeni meri pripomogla tudi k blažitvi posledic epidemije koronavirusa in marsikoga spodbudila k aktivnejšemu udejstvovanju na omenjenih področjih. Prvi rok za prijavo na razpise se izteče 15. marca, na razpisa za področje umetnosti in turizma pa se bo – v kolikor ne bodo razdelili vseh sredstev že na prvem roku –  mogoče prijaviti še na drugi rok, in sicer do 15. junija.

Da bi vsem zainteresiranim pobliže predstavili vsebino razpisa za promocijo turističnih produktov in doživetij, v sklopu katerega je na voljo 15 tisoč evrov, ter odgovorili na morebitna vprašanja, bodo prihodnjo sredo, 10. marca, ob 17. uri pripravili virtualno srečanje, ki ga bo možno brezplačno spremljati prek Zoom-a na povezavi:  https://zoom.us/j/96461643666

Sicer so razpisi objavljeni na spletni strani www.visitkoper.si

Foto: Jaka Ivančič
Foto: Jaka Ivančič