X. Festival boginje Bonae, ob 2083. obletnici

Bona je bila rimska boginja deviškosti, zdravja in blagostanja. Po njej nosi Kaštabona ime CASTRVM BONAE – Utrdba boginje Bone. Prireditev je spomin na zgodovinski dogodek – Festival boginje Bone,
ki se je odvijal v Rimu, v hiši Julija Cezarja, 4. dec. 62 pr.Kr., torej pred 2083. leti.

V programu sodelujejo:
Pevski zbor KD Alojz Kocjančič in recitatorji s predstavitvijo boginje Bone, istrskih antičnih kultov, rimskega pesništva in rekov.
Nastopila bosta tudi Mo PZ Prgola iz Šupetra in PS Schola choralis Ivstinopolitana

Prireditev bo v nekdanji šoli v organizaciji:
Istrskega društva Helio Diakon in Kulturnega društva A. Kocjančič Koštabona, s podporo Krajevne skupnosti Šmarje.
Program bo povezoval Darjo Gregorič, ki bo predstavil tradicionalni istrski kolač “bucolai”.

UDELEŽBA ob izpolnjevanju PCT pogojev.