Istrsko društvo Helio Diakon, Ašo klub, Društvo upokojencev.

Križanco je podprla  KS  Dekani