Zadnji podatki kažejo, da je v letu 2021 turistično destinacijo Koper obiskalo rekordno število obiskovalcev. V Kopru smo zadovoljni tudi z obiskom Fantazime, samo drsališče v Kopru je obiskalo skoraj 10 tisoč ljudi.

Fantazima, ki se z odstranitvijo praznične razsvetljave uradno končuje to nedeljo, 16. januarja, je tudi tokrat v Koper privabila številne obiskovalce. Koprsko drsališče, ki ga sicer prav v teh dneh pospravljajo iz koprske Taverne, je od konca novembra 2021 do minulega konca tedna obiskalo skoraj 10 tisoč ljudi. Ti so bili po odzivih sodeč nad drsanjem v Taverni zelo navdušeni.

Tudi sicer se destinacija Koper v letu 2021 lahko pohvali z izjemnimi rezultati. V minulem letu so po podatkih turistične takse zabeležili dobrih 109 tisoč prihodov (za primerjavo: v letu 2020 dobrih 76 tisoč, leta 2019 pa dobrih 99 tisoč) in skoraj 327 tisoč nočitev (leta 2020 dobrih 257 tisoč, leta 2019 pa 262 tisoč). Povprečna doba bivanja v letu 2021 je znašala 2,99 dni, razmerje med domačimi in tujimi gosti pa je bilo 60 – 40 (približno 60 odstotkov domačih in 40 tujih gostov).

Če k tem številkam prištejemo še številne dnevne obiskovalce in turiste s potniških ladij, je bilo turistov na destinaciji v letu 2021 še bistveno več. Lani je sicer Koper obiskalo le 11 potniških ladij, ki so k nam pripeljale 4450 potnikov, obeti za letošnje leto pa so veliko bolj optimistični, saj na podlagi trenutnih rezervacij ladjarjev pričakujemo okoli 65 prihodov potniških ladij in 80 tisoč potnikov. Sezono naj bi odprla ladja Viking Sky 27. marca.

V Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper smo nad zadnjimi podatki več kot navdušeni. Vse večjemu številu turistov na destinaciji pa se v sodelovanju z Mestno občino Koper in ostalimi deležniki na področju turizma prilagajamo na več načinov. »Na destinacijo turiste zagotovo privabljajo številne naravne danosti in ugodna klima, prav gotovo pa tudi čedalje bolj urejena turistična infrastruktura in vse številčnejša doživetja«, ugotavlja direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska, ki dodaja, da smo samo v lanskem letu na destinaciji vzpostavili kar nekaj novih doživetij, izdatno podprli promocijo določenih ponudnikov destinacije in se še tesneje povezali z različnimi akterji na področju turizma destinacije Koper, na ravni sodelovanja z ostalimi turističnimi destinacijami slovenske Istre pa se pod blagovno znamko Love Istria osredotočili zlasti na promocijo izven slovenskih meja. Številne aktivnosti načrtujejo tudi v novem letu, med drugim se bo tudi Koper v začetku februarja pod okriljem Mediteranske Slovenije in Krasa predstavil na svetovni razstavi Expo v Dubaju.