Škocjanski zatok je 122 hektarjev velik naravni rezervat, ekološko pomembno območje, posebno varstveno območje (območje Natura 2000) in botanična, zoološka ter ekosistemska naravna vrednota. Velja za največje polslano mokrišče v Sloveniji. Zaradi prepleta polslanih in sladkovodnih življenjskih okolij je zatok dom različnim rastlinskim in živalskim vrstam.

Območje je pomembno predvsem zaradi pestrosti ptic (na območju jih živi kar 253 različnih vrst), ogledate pa si lahko tudi staro istrsko oziroma podolsko govedo in kamarške konje (otroci lahko konje tudi jahajo). V rezervatu je urejena krožna učna pot ter nekaj opazovališč.

Več na uradni spletni strani.