V destinaciji Koper praviloma dvakrat letno – spomladi in zgodaj jeseni zaživijo nekatere osmice. Običajno gre za turistične kmetije ali druge ponudnike istrskih izdelkov, ki v času osmice odprejo svoja vrata in obiskovalcem ponujajo vino, domače mesnine, sirarske izdelke, vloženo zelenjavo in druge tipične istrske jedi, kot so jota, bobiči, pršut v refošku, domač kruh in druge dobrote.

Do domačij, kjer so organizirane osmice, vas bodo vodili posebni leseni smerokazi, t.i. fraske. Seznam osmic v slovenski Istri in okolici je dosegljiv na: https://www.osmice.info/

Sicer naj bi se osmice na naših tleh začele že v času cesarice Marije Terezije (1717-1780). S takratnim odlokom naj bi vinogradniki dobili dovoljenje, da so lahko osem dni v letu prodajali vinske presežke preteklega leta v vinotočih pod vejo – frasko. Iz osemdnevnega obdobja tudi izvira ime osmica.