Razstavo fotografij istrske kulinarike so zamenjale fotografije različnih aktivnosti na prostem.  

Produkt športnega turizma in aktivnega oddiha predstavlja za slovenski turizem velik potencial, zato bodo aktivne počitnice oz. outdoor in športni turizem v letih 2022 in 2023 osrednja promocijska tema Slovenske turistične organizacije (STO).

Da ima šport pomembno vlogo tudi za turizem destinacije Koper, se zavedamo tudi v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, kjer bomo v letu 2022 prav tako večjo pozornost namenili temu segmentu. Ena od aktivnosti, ki smo jo izvedli že letos, je postavitev razstave fotografij z naslovom Aktivni v Kopru na velike panoje na Kidričevi ulici. Slednjo po novem krasijo čudovite fotografije priznanega lokalnega fotografa Jake Ivančiča, na katerih so med drugim utrinki vodnih aktivnosti v sklopu parka vodnih športov Active Koper, pohodnikov na Slavniku, Goliču, v dolini reke Dragonje, ob Vanganelskem jezeru, v Škocjanskem zatoku, ob slapu Veli vir in na pohodniški poti Pomjanska pravljica, kolesarjev v Hrastovljah, v Kubedu in Podpeči ter plezalcev na osapski steni.

Turistični produkt aktivnega oddiha na prostem (»outdoor«) je eden ključnih produktov slovenskega turizma, ki izkazuje velik potencial nadaljnje rasti. Temelji na izjemnih naravnih danostih, pomembno vpliva na podobo Slovenije kot trajnostne destinacije in se povezuje s produktom športni turizem. V slovenskem turizmu so si zastavili cilj, da Slovenija postane destinacija z visoko kakovostnimi, butičnimi, edinstvenimi in po meri oblikovanimi produkti aktivnega oddiha za zahtevne domače in tuje turiste, ki cenijo avtentično ponudbo v neokrnjeni naravi. Tem v smernicam bodo v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 sledili tudi v turistični destinaciji Koper.