V vasi je vidna značilna istrska arhitektura s kamnom in suho zidavo. Kamnite stavbe z bogatimi arhitekturnimi elementi, predvsem baladurji, naj bi nastale v 19. stoletju. Dvorišča so kamnito tlakovana. V vasi je tudi vodnjak iz leta 1909, ki so ga obnovili med drugo svetovno vojno. Zanimivost vasice je tudi ta, da nima cerkve, ampak le kapelico.

Poleg ogleda domačij vam predlagamo še ogled Bembič-Ćelovega mlina v dolini Malinske iz prve polovice 20. stoletja.

V Abitantih si lahko ogledate tudi po nekaterih virih najstarejši hrast v Istri in občudujete bele murve ter dve zaščiteni, približno 150 let stari trti abitantskega refoška. V vas se počasi vrača tudi živinoreja – tu je ponovno prisoten tudi boškarin oziroma avtohtona istrska dolgoroga pasma goveda.

Zanimivo je, da je bila včasih primerno poseljena vas nekaj let celo brez prebivalcev, kar je, če pomislimo na izvor imena vasi (latinsko habitatores, italijansko abitanti = prebivalci), celo ironično. V zadnjih letih se v vas ponovno vračajo prebivalci.

Celotna vas je od leta 1987 spomenik lokalnega pomena (naselbinska dediščina).