Območje drevoredov cipres s 669 drevesi iz leta 1960, ki so (zaradi zaščite vinogradov pred burjo) posajena v dveh zamaknjenih vrstah, je v Registru nepremične kulturne dediščine RS registrirano kot kulturna krajina. Poleg navedenega lahko tam občudujete tudi druga drevesa, divje živali in izvir pitne vode.

Opazili boste tudi posestvo z vinogradi. Čeprav je posestvo tudi protokolarni objekt, je glavna dejavnost lastnika posestva vinarstvo. Vinska klet je delo arhitekta Borisa Podrecce in sodi med 100 najlepših vinskih kleti na svetu. Vinsko klet Brič si lahko ogledate vodeno, ob degustaciji vrhunskih vin (potrebna je najava).