Ime vasi naj bi izhajalo iz poimenovanja rimske utrdbe, ki je stala na tem mestu: Castrum Bonae. Poznoantična utrdba je bila spremenjena v srednjeveški obrambni stolp.

Obod vasi je eliptične oblike. Na glavno pot se v pravem kotu navezujejo stranske poti, stavbe pa so iz peščenjaka in s kakovostnimi stavbnimi elementi.

Posebno lep vtis vasi dajejo tudi dve cerkvi in kapelica.

Ob dostopu v vas boste lahko občudovali cerkev iz leta 1446, ki naj bi bila postavljena na nekdanjem poganskem svetišču: Cerkev sv. Kozme in Damijana. Gre za barokizirano enoladijsko cerkev iz kamnitih blokov, z ohranjenim gotskim tripolnim 3/8 prezbiterijem in poslikavo iz 15. stoletja, z bogato baročno opremo. Cerkev je obdana s kamnitim zidom.

Na drugi strani vasi pa stoji Cerkev sv. Andreja iz 15. stoletja: barokizirana enoladijska cerkev z gotskim tristrano zaključenim prezbiterijem in zakristijo. Fasada je trikotno zaključena z zvonikom na vrhu, ki posnema oglejski tip. Cerkev ima kamniti tlak in tri oltarje. Stoji na koncu naravnega pomola, na katerega je postavljena vas in tako zavzema najbolj izpostavljeno točko naselja ter predstavlja izjemno prostorsko dominanto.

Sakralno dediščino dopolnjuje Kapela sv. Elije iz leta 1446, z bogato oblikovanim baročnim portalom iz sredine 18. stoletja.*

Vas Koštabona je v Registru nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije vpisana kot naselbinska dediščina.