V okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2020 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 se že drugo leto izvaja operacija Retech – Zavod za profesionalno ribištvo, Koper.

Dolgoročni namen operacije je ohranjanje slovenskega malega priobalnega ribolova na nivoju, ko ji še lahko rečemo gospodarska dejavnost ter na drugi strani trajnostno upravljanje z ribjim fondom, ki pa mora segati preko državnih meja, na področje celotnega severnega Jadrana.

V prvi fazi so bile aktivnosti operacije usmerjene v ustanovitev razvojno-izobraževalne institucije ter dvigu ozaveščenosti o malem priobalnem ribolovu in izobraževalnim delavnicam povezanih z diverzifikacijo v ribiškem sektorju ter ustvarjanjem novih delovnih mest. Operacija je ribiškemu sektorju zagotovo prispevala novo dodano vrednost in inovativen pristop pri izvajanju malega priobalnega ribolova.

Z uvajanjem novih produktov in tehnologij preko povezovanja s komplementarnimi sektorji se dodajajo nova delovna mesta, pri čemer obstaja tudi veliko možnosti vključevanja ranljivih skupin še posebej mlajših in žen ribičev na celotnemu območju LAS Istre.

V povezavi z drugimi deležniki na regionalnem območju dobo uvedeni novi razvojno-raziskovalni programi mreženja ter dostop do mednarodnih izobraževalnih vsebin na področju razvoja in diverzifikacije malega obalnega ribištva. Samo z uvajanjem principov trajnostnega ribolova se lahko zagotovi morju prijazen in bolj učinkovit izlov rib.

Dogodki so bili usmerjeni v glavne tematike vizije SLR LAS Istre, in sicer trajnostno upravljanje in razvoj sonaravnega ribištva in možnosti za inovativna MSP ter zaposlovanje, krepitev povezav in partnerskega sodelovanja med razvojnimi deležniki in partnerji, razvoj človeških potencialov z usposabljanjem za podjetništvo in promocijo uporabe trajnostnih tehnologij in orodij, postavitev infrastrukture za razvoj, ohranjanje biodiverzitete morja.

Vodilni partner operacije: Argemonia Adria d.o.o.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR

Spletna stran ESPR