Primorska gospodarska zbornica v sodelovanju z Inštitutom za celostni razvoj kadrov HRM PROJECT-Zavod Koper organizira brezplačen promocijski dogodek v obliki okrogle mize vezan na tematiko »generacijske razlike«, katere ključni namen je pridobiti natančnejši vpogled v izzive s katerimi se organizacije srečujejo in odgovoriti na vprašanje, kako zatečeno stanje obrniti sebi v prid in pogumno ustvarjati dodano vrednost v organizacijah s strateškim razvojem obstoječega kadra. Ob tem se boste prav tako seznanili s storitvami, ki jih aktivno izvaja inštitut. Zakaj ne smete manjkati? Tukaj so 4 tehtni razlogi za vašo udeležbo:

1. Primeri iz prakse, prenos znanja in izkušenj iz različnih dejavnosti.
2. Srečanje s strokovnjaki in priložnost za izmenjavo izkušenj ter pogovor o izzivih.
3. Skupinsko obravnavanje in podajanje sodobnih in učinkovitih rešitev za vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov med sodelavci.
4. Priložnost za mreženje in druženje s kolegi, ki se ukvarjajo s podobnimi vprašanji kot vi.

Program dogodka:
Na tokratni okrogli mizi bomo torej govorili o izzivih, ki se pojavljajo pri vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih odnosov v organizacijah, ki so ključni za vzpostavljanje dobre delovne klime v organizacijah. Nič manj pomembna tema bo soočanje z izzivi v organizacijah, ki si želijo pridobiti zavzet in strokoven kader. Predvsem pa delati v skladu z delovnopravno zakonodajo. Osredotočili se bomo na človeške vire, ki so temelj vsake organizacije. Zavedamo se, da vseh izzivov ni možno rešiti čez noč, zato nekje moramo začeti. Prej se bomo soočili z izzivi, ki se pojavljajo in se nemalokrat ponavljajo, prej bomo napredovali. Za začetek lahko pripravimo strateške cilje in izvedbeni akcijski načrt za njihovo doseganje.

Piše se leto 2019, a še zmeraj se srečujemo s slabo delovno klimo in razdiralnimi medsebojnimi odnosi, zato stopimo skupaj in harmonizirajmo odnose in dvignimo nivo delovne klime v naših organizacijah. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi našli koristi za vse udeležence in premaknili raven komunikacije na višji nivo.

Naš namen je, da damo v ospredje skrb za zaposlene. Skrbni delodajalci delajo v skladu z delovnopravno zakonodajo, vlagajo v razvoj kadra, jim nudijo primerno plačilo, izobraževanja, gradijo blagovno znamko, skrbijo za optimalno klimo v podjetju, spodbujajo inovativno razmišljanje, dopuščajo fleksibilnost in tako ohranjajo zavzetost in zvestobo pri zaposlenih. Najbolj pomembno je to, da na takšen način ustvarjajo ugled, ki je pomemben za privabljanje talentov.

V zgornjih prilogah vam je voljo program okrogle mize ter predstavitvena dokumentacija tako inštituta samega kot predavateljice/direktorice.

Po končanem formalnem delu, bo omogočeno tudi druženje in mreženje. Foto utrinki dogodka bodo objavljeni na socialnih omrežjih povezovalcev okrogle mize in na vašo željo tudi na vaših socialnih omrežjih.

Prijave sprejemamo na e-naslov info@pgz-slo.si ali na tel. št. 05 66 258 30, najkasneje do srede 27.11.2019.

Udeležba na dogodku je brezplačna.