Namen te delavnice je spoznati gostoto in osvetliti moč gostote, ki se ji navadno ne posvečamo. Izvajali boste različne poskuse in ob teh raziskovali moč gostote.

Poskusi razmisliti o vprašanju: Zakaj težka železna tovorna ladja plava na morski gladini?