Gledališko društvo Kontrada Kanal s predstavo: “Skapinove zvijače” – Avtot: Moliere / Režija Peter Harl