Knjigarna Libris že devetnajsto leto zapored vabi v zaledje slovenske Istre, kjer bomo skupaj spoznavali narečno obarvane besede posameznih slovenskih pokrajin.

Letošnji prvi narečni večer, ki nosi ime Iz Šmarja u Šətmarjo, bo potekal v torek, 13. julija 2021, ob 20. uri na trgu v Šmarjah. V mirni vasici nad Koprom bomo govorili tudi po štajersko.

Narečno podobo Žalca in Šmarij pri Jelšah nam bo z zanimivimi zgodbami odstirala dr. Tjaša Jakop, dialektologinja z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani. Dialektologinja bo predstavila štajersko narečno skupino in narečja v njej. Prikazala bo najbolj značilne štajerske narečne pojave in razlike med govori v tej geografsko najbolj obsežni narečni skupini. Poseben poudarek bo na srednjesavinjskem in srednještajerskem narečju. Slišali bomo zgodbe v srednjesavinjskem narečju – zgodbe iz dežele zelenega zlata (tj. hmelja) ter zanimivo besedje in fraze iz srednještajerskeg govora. Kdo je debiče ali pozre? Kaj pomeni je čunek? In kakšen je činek? In kako v Šmarju pri Jelšah vprašajo: Ste se že »cepili«? Dialektologinja bo povedala nekaj zanimivosti o zbiranju gradiva na terenu in srečevanju govorcev iz različnih koncev Slovenije ter predstavila nekaj »lažnih prijateljev« – tj. besed, ki podobno zvenijo, a pomenijo nekaj povsem drugega (čeden po prleško, bežati po prekmursko ipd.).

Z domačo narečno govorico nas bodo v preteklost popeljali domačini Florjana Hrvatin, Gabrijela Kocjančič in skupina Moja mati kuha kafe.

Večer bo povezovala Suzana Zadnik.

Pri izvedbi nam pomagajo Mestna občina Koper, ZKD Koper, JSKD Koper, Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper in Krajevna skupnost Šmarje.

Dogodek je del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

V primeru dežja bo prireditev v vaški dvorani.

Prireditev bo potekala v skladu s priporočili NIJZ ter upoštevajoč PCT – pogoj.