Na slavnostni prireditvi bo predstavljen dokumentarni film z naslovom “Naših prvih 25 let”, ki prikazuje delovanje društva Pristan – Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper v zadnjih 25 letih. Film predstavlja zgodbo o uspešnem in pomembnem delu društva pri integraciji starejših v skupnost in razvijanju izobraževalne in kulturne dejavnosti za njihovo dejavno delovanje v tretjem življenjskem obdobju.
Film prikazuje nekaj najboljših dosežkov društva v zadnjih 25 letih, vključno z organizacijo številnih izobraževalnih programov in kulturnih dejavnosti za starejše.
V kulturnem programu bo nastopil Ženski pevski zbor Pristan in Godalni kvartet Glasbene šole Koper.