V okviru MAJSKEGA SALONA 2021 – RISBA IN KIP vas Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Mestna občina Koper in Skupnost Italijanov Santorio Santorio iz Kopra vabijo na okroglo mizo na temo Skulptura v javnem prostoru.

Javni prostor je skupni prostor mestnega ali obmestnega okolja, ki ga uporabljajo tako domačini kot obiskovalci. Urejenost, oprema in vzdrževanje javnega prostora pričajo o stopnji kultiviranosti upravljavcev in posredno prebivalcev nekega okolja. Skulptura v javnem prostoru je specifično in ožje področje tega vprašanja, ki predstavlja nadgradnjo opreme javnega, večinoma urbanega prostora.

Zaradi pogoste neustrezne obravnave javnega prostora, ki je posledica neurejene oziroma ohlapne zakonodaje, a tudi pomanjkanja strokovnih smernic in nadzora, menimo, da je zelo pomembno odpreti javno razpravo o tej problematiki. Razstavni projekt Majski salon, ki je letos vsebinsko vezan na skulpturo, področje, ki je vsekakor povezano z okoljem in prostorskimi vprašanji, se tej tematiki ne more izogniti. V okviru vzporednega programa tega projekta zato organiziramo okroglo mizo na temo Skulptura v javnem prostoru, ki se bo posvetila problemom javnega prostora, a tudi konkretnim vprašanjem iz našega okolja.

Vabljeni udeleženci / razpravljalci okrogle mize:
– Doc. dr. Neža Čebron Lipovec, umet. zgod.: Skulptura v javnem prostoru – problematika na področju obalnih občin;
– Prof. Janez Koželj, u.d.i.a.;
– Aleš Sedmak, akademski slikar: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) in podpoglavje Umetniški delež v javnih investicijskih projektih; – Dr. Majda Božeglav Japelj, kustosinja in muzejska svetnica: Muzejski parki sodobnih skulptur, Portoroška Forma viva; – Dr. Marjan Drev, akademski kipar spec.: Risba in kip z vidika likovne teorije;
– Dr. Vojko Pogačar, akademski slikar: Risba in kip v korelaciji s prostorskimi dimenzijami.

Okroglo mizo bo vodila Neva Zajc, novinarka Radia Koper.