Gostujoče predavanje
Pojavne oblike nasilja in izkušnje šolske svetovalne delavke
Koper, 25. 11. 2019 ob 17.00 na UP FM Velika predavalnica

Vsak otrok in mladostnik si zasluži živeti v svetu, kjer se počuti varno, močno in svobodno. Žal je marsikdo vsakodnevno izpostavljen različnim oblikam nasilja, posledice le tega pa so vidne na njihovem telesnem in duševnem zdravju.

Kljub temu, da jih ne moremo povsem zaščititi pred nasiljem ali zlorabo, je odgovornost pedagoških delavk in delavcev, da se seznanijo z dejstvi o nasilju, njihovimi pojavnimi oblikami ter gradijo svoje znanje na področju primarne preventive. Z novo pridobljenim znanjem bodo prepoznali nasilje, ustrezno reagirali in pri žrtvah nasilja krepili vire pomoči ter jih naučili, kako razvijati zdrave in varne medosebne odnose.

V študijskem letu 2019/2020 smo na pobudo študentk različnih študijskih smeri Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF) začeli z izvajanjem projekta »Reagiraj! Nisi sama, nisi sam«. Projekt je zastavljen dolgoročno, pri čemer bomo s pomočjo pedagoških mentorjev doc. dr. Mateje Marovič in Marka Gavriloskega, asist. ter vabljenih strokovnjakinj_ov organizirali aktivnosti, delavnice, predavanja in ostale dogodke za bodoče pedagoške delavke_ce.

V okviru projekta »Reagiraj! Nisi sama – Nisi sam« vas vabimo na prvo gostujoče predavanje socialne pedagoginje Katarine Gradišar Seifert, ki je zaposlena kot svetovalna delavka na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana. V svoji bogati karieri je nabrala neprecenljive izkušnje, ki ji pomagajo pri formalnem svetovanju dijakom, staršem in učiteljem ter pri vodenju med vrstniške in šolske mediacije.

Katarina Gradišar Seifer bo 25. 11. 2019 ob 17.00 na UP FM Velika predavalnica na podlagi teoretičnega in praktičnega znanja predstavila pojavne oblike nasilja ter v navezavi na lastno izkušnjo spregovorila o postopkih ukrepanja v primeru nasilnih dejanj v vzgojno-izobraževalni instituciji.

K udeležbi vabimo študentke in študente ter vse pedagoške in strokovne delavce Univerze na Primorskem kot tudi ostalo zainteresirano javnost.

Se vidimo in skupaj reagirajmo!
Organizacijski odbor projekta