KD Alojz Kocjančič je bilo kot ljubiteljsko društvo ustanovljeno 1. 7. 1995. V njem deluje MePZ , občasno otroški pevski zbor, otroške in odrasla dramska sekcija. S pesmimi, recitacijami in igrami kulturno delujejo v vaseh Puče in v Koštabini. Praznovanja obogatijo ob priliki vaških praznikov, kulturnih dnevov, ob dnevu državnosti, martinovanju ali pa kot organizatorji različnih kulturnih dejavnosti. Društvo in pevski zbor nosi ime po velikem pesniku Slovenske Istre – Alojzu Kocjančiču, ki je živel in deloval v Koštaboni kot duhovnik 25 let. Tudi sam je bil muzik, igral je violino in zelo ljubil petje. Še posebno zavestno je razvijal zborovsko petje. Poudariti moramo, da je MePZ, ki šteje komaj 20 članov, najvažnejši steber in gibalo Kulturnega društva.

Organizatorja: KD A. Kocjančič PučeKoštabona, OI JSKD Koper