Na osnovi različnega neobjavljenega arhivskega gradiva, predvsem slikovnega, se z multidisciplinarnim pristopom analizira dinamika urbanega razvoja Kopra od antike do danes, pri čemer je posebna pozornost namenjena zgodnji moderni dobi: primerjalna analiza in kritično preučevanje virov orišeta arhitekturni razvoj mesta, ki ima enega ključnih dokumentov v karti Pianta di Capod’Istria inženirja Giacoma Fina iz 1619. leta. Študija podkrepljuje tezo o antičnem izvoru Kopra in njegovem razvoju v srednjeveškem kastrumu. Predstavljena sta predvsem njegova pomembna vloga v obdobju renesanse in baroka ter vpliv na urbanistične in arhitektonske rešitve obližjih središč (Umag, Novigrad, Buzet, Milje). Podaja se natančna topografija in prinašajo novi elementi povezani z urbanim razvojem mesta znotraj enajstih četrti, ki so ga zaznamovale v 17. stoletju, ter potrjuje dinamika njegovega fortifikacijskega sistema.

Knjiga vsebuje 158 – v dobrem delu neobjavljenih ali manj poznanih – slik (karte, tlorisi, vedute, risbe, načrti, fotografije, preglednice…), iz petdesetine različnih javnih ustanov in zasebnih zbirk iz ZDA, Nemčije, Češke republike, Srbije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije.