Praznik Krajevne skupnosti Boršt

Spominski dan sv. Lazarja – Nazaria Bošterana

ob 1497 obletnici njegovega prihoda v Koper

Dies memorialis sancti Lazari – Nazarii Bosterani

in anniversario MCDXCVII adventus eius Aegidiam

Elpidivm – Boršt – Boste

Sobota, 19. junija 2021

Cerkev sv. Lazarja na Škrljeuce,

ob 19.00 uri

 

Spominsko sveto mašo v čast sv. Lazarju bo daroval župnik g. Martin Šuštar,

sodelujejo pevci PS Schola Choralis Ivstinopolitana

ob 20.00 uri

 

Procesija po vasi s sliko sv. Lazarja in litanijami vseh istrskih svetnikov

v spremstvu Mužike in narodnih noš. Gremo od Luža po vasi D’ Šterne. Pr Grgorinuo

obrnemo, se ustaumuo, ki je stala rojstna hiša sv. Lazarja in finimo pr sv. Roka

ob 20.45 uri

Na prireditvenem prostoru pred kulturnim domom

Pozdravni nagovor – predsednica KS Boršt, gospa Kristina Jurinčič Radovac

Kulturna prireditev v čast sv. Lazarju Bošteranu.

 

Nastopajo Mužika sv. Lazar, pevci skupine Schola choralis Ivstinopolitana.,

muzikant Igor Rihter, kantavtor Igor Mikolič, učenci OŠ Marezige

Sledi druženje na katerem nas bo razveseljeval Al Picone (predvideno do 1.00 h)

Postregli nas bodo k’marjerji gostilne Karjola iz Marezig

Skupina Belaistrijana bo promovirala istrsko malvazijo.

Zdravstveno opozorilo glede Covida 19

Za zagotavljanje varne prireditve in reda na zunanjem javnem prireditvenem prostoru, so vsi

udeleženci dolžni spoštovati varnostna navodila in napotke NIJZ in varnostnikov.

Obvezno razkuževanje rok, nošenje mask, razdalja med udeleženci je 1,5 m, za mizo 4 odrasli,

postrežba vsak sam.

V slučaju dežja bo prireditev v dvorani KS

Organizatorji: Mužika sv. Lazar, KS Boršt, Belaistrijana, Istrsko društvo Helio diakon

Dogodek bo povezoval Darjo Gregorič Istrjan