Od 24. do 28. maja 2021 Center za vseživljenjsko učenje UP PEF organizira Teden vseživljenjskega učenja in razvoja kariere, ki bo potekal preko videokonferenčnega sistema ZOOM. V okviru Tedna bodo potekali tudi informativni dnevi za magistrske in doktorske študijske programe ter programe za izpopolnjevanje.

Več informacij o programu: www.pef.upr.si
Prijava: https://bit.ly/3wlZH6q

S predavateljico z mag. štud. prog. Izobraževanje odraslih in razvoj kariere dr. Saro Brezigar bodo udeleženci delavnice spoznali, kako delodajalci razmišljajo, ko povabijo kandidate na razgovor, kakšne so njihove prioritete pri zaposlovanju, kaj jih najbolj skrbi, kaj od kandidata pričakujejo. Udeleženci bodo izvedeli vse ključne informacije, ki jim bodo v pomoč pri iskanju želene službe.