Vsi, ki se boste pri svojem bodočem delu srečevali z marginalizirano ter depriviligirano populacijo otrok in mladostnikov, katerih glas ni slišan, vabljeni v četrtek, 9. januarja 2020, ob 11. uri v predavalnico P5 (UP PEF, II. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper), kjer bodo predstavnice Varuha človekovih pravic predstavile zagovorništvo.

Z namenom okrepitve otrokovega »glasu« z zagovornikom takrat, ko je to potrebno (v primerih, ko ga starši ne morejo ali ne zmorejo ustrezno zastopati), se je pod okriljem Varuha človekovih pravic RS v sodelovanju z vladnimi, nevladnimi organizacijami in predstavnikom otrok in mladih se je leta 2007 začel izvajati projekt Zagovornik – glas otroka, ki danes pod okriljem Varuha predstavlja že stalno prakso.

Namen zagovorništva je zagotoviti učinkovito izvajanje pravice otrok, da imajo v vseh postopkih, procesih in dejavnostih, ki jih zadevajo, možnost:

–  izraziti svoje mnenje in spremljati, kako se to dejansko upošteva,
–  zagotoviti aktivno sodelovanje otrok v procesih odločanja,
–  zagotoviti pravico otrok, da so seznanjeni s pomenom in posledicami postopkov, procesov in dejavnosti, ki jih neposredno zadevajo,
–  okrepiti njihov položaj in procesne pravice v postopkih, ki jih zadevajo.