Vsak otrok in mladostnik si zasluži živeti v svetu, kjer se počuti varno, močno in svobodno. Žal je marsikdo vsakodnevno izpostavljen različnim oblikam nasilja, posledice le tega pa so vidne na njihovem telesnem in duševnem zdravju.

Kljub temu, da jih ne moremo povsem zaščititi pred nasiljem ali zlorabo, je odgovornost pedagoških delavk in delavcev, da se seznanijo z dejstvi o nasilju, njihovimi pojavnimi oblikami ter gradijo svoje znanje na področju primarne preventive. Z novo pridobljenim znanjem bodo prepoznali nasilje, ustrezno reagirali in pri žrtvah nasilja krepili vire pomoči ter jih naučili, kako razvijati zdrave in varne medosebne odnose.

Vabljeni na tretje gostujoče predavanje v sklopu projekta “Reagiraj Nisi sama – nisi sam” z naslovom “Zakonodajnopravni vidiki družinskega in strukturnega nasilja”. Tokratna predavateljica bo Dubravka Hrovatič, socialna delavka na področju preprečevanja nasilja, zaposlena tudi na Društvu SOS telefonu za ženske in otroke, žrtve nasilja. Dubravka Hrovatič bo 7. januarja 2020 ob 17. uri na UP FM (velika predavalnica, III. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper) na podlagi teoretičnega in praktičnega znanja predstavila zakonodajo, relevantno za delavce v vzgoji in izobraževanju. Podrobneje pa se bomo dotaknili tudi postopka reagiranja ob zaznavi nasilja v VIZ.

K udeležbi vabimo študentke in študente UP, vse pedagoške in strokovne delavce Univerze na Primorskem ter drugo zainteresirano javnostjo.

Se vidimo in skupaj reagirajmo!

Pretekli dogodki projekta
Facebook stran projekta