V rubriki FOTO IN VIDEO na spletni strani www.visitkoper.si so objavljene fotografije in video posnetki, ki so namenjeni uporabi za promocijo destinacije Koper oziroma širše destinacije slovenska Istra (Love Istria).

Fotografije in video posnetki so namenjeni zgolj in izključno uporabi v nekomercialne promocijske namene turistične destinacije Koper oziroma destinacije slovenska Istra (Love Istria).

Ob uporabi/objavi fotografije in/ali video posnetka je treba obvezno (ob fotografiji/video posnetku ali v kolofonu) navesti ime avtorja fotografije/video posnetka in vir (www.visitikoper.si).

Uporabnik fotografij/video posnetkov se strinja z objavljenimi Splošnimi pogoji uporabe fotografij/video posnetkov v rubriki FOTO IN VIDEO.

Morebitne nesporazume se bo reševalo v skladu z določili zakonodaje Republike Slovenije.

Dostop do vsebin v rubriki FOTO IN VIDEO je omogočen le registriranim uporabnikom.

 

Splošni pogoji:

Splošni pogoji uporabe fotografij/video posnetkov v rubriki FOTO IN VIDEO:

V rubriki FOTO IN VIDEO na spletni strani www.visitkoper.si so zbrane fotografije in video posnetki turistične destinacije Koper in širše destinacije slovenska Istra (Love Istria).

Fotografije in video posnetki so namenjeni brezplačni nekomercialni uporabi, ki pomeni promocijo turistične destinacije Koper oziroma destinacije slovenska Istra (Love Istria). Uporaba v druge namene brez soglasja lastnika fotografij/video posnetkov ni dovoljena.

Ravno tako ni dovoljeno kakršnokoli spreminjaje fotografij ali video gradiva – oboje je dovoljeno uporabiti zgolj in le v celoti in obliki, ki je na voljo na spletni strani.

Različne obdelave in uporabe posameznih kadrov v lastnih, tudi promocijskih videih, niso dovoljene.

Fotografije in video posnetke je dovoljeno uporabljati (kot zgoraj navedeno) le ob navedbi avtorja in vira: www.visitkoper.si

 

Uporaba fotografij/video posnetkov v komercialne namene (npr. reprodukcija na razglednicah, majicah, knjigah, spominkih, plakatih, letakih, vdelava video insertov v lastne promocijske materiale in podobno) ni dovoljena. Vsaka uporaba fotografij in video posnetkov v komercialne namene, s strani katere koli fizične ali pravne osebe, je dovoljena le s predhodnim soglasjem lastnika avtorskih pravic.

Kršitve materialnih avtorskih pravic so kaznive in imajo lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru.

Zavod za mladino kulturo in turizem in MOK ne odgovarjata za uporabo fotografij in video posnetkov, ki so v nasprotju s temi pogoji uporabe.

Z registracijo uporabnik potrjuje, da soglaša s temi pogoji uporabe.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu turizem@koper.si.