Za približno 20 odstotkov več prihodov in več nočitev so v mesecu septembru v primerjavi z lanskim letom zabeležile nastanitve v destinaciji Koper.

Sodeč po statističnih podatkih portala Turistična taksa, je meseca septembra v turističnih nastanitvah destinacije Koper dopustovalo dobrih 13 tisoč gostov, ki so ustvarili skoraj 36 tisoč nočitev. V primerjavi s septembrom 2022 so tako ustvarili za 18,4% več prihodov in 19,6% več nočitev. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je bilo približno 30% v prid domačim in 70% odstotkov v prid tujim gostom. Med slednjimi je bilo največ Nemcev, Italijanov, Avstrijcev in Madžarov, ki so jim sledili srbski, češki, poljski in francoski gostje, medtem ko so največ nočitev med tujimi gosti ustvarili Nemci, Avstrijci in Madžari, ki so jim sledili Italijani, Čehi, Srbi, Poljaki in Francozi.

Skupno število gostov (107.211) v prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo sicer v primerjavi z lanskim letom (109.210) malenkost nižje, a spodbudno dejstvo je, da je bilo skupno število nočitev (316.612) v tem obdobju za 2,4% boljše kot v enakem obdobju lani, kar pomeni, da se je povprečna doba bivanja zvišala. Skupno število nočitev od januarja do septembra letos je višje od vseh preteklih let, tudi od predkoronskega leta 2019.

V Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper so s podatki več kot zadovoljni, saj je ravno podaljševanje dobe bivanja na destinaciji tisto, kar so si zadali v strategiji turizma in cilj, h kateremu bodo stremeli tudi v prihodnje. Po njihovem mnenju je k dobrim rezultatom letošnje poletne sezone zagotovo prispevalo vreme, pa tudi številne prireditve in vse kakovostnejša ponudba doživetij ter možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, ki jih ponuja mesto Koper in zeleno podeželje, ki ga obdaja.