Prihodnji ponedeljek, 7. oktobra, se izteka zadnji rok za prijavo na občinski razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti.

Kot je znano, je Javni razpis Mestne občine Koper za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti tudi letos razdeljen na sofinanciranje prireditev in na sofinanciranje promocijskih aktivnosti. Tako kot v prejšnjih letih pa ima razpis tudi v letošnjem letu več prijavnih rokov.

Prihodnji ponedeljek, 7. oktobra, se tako izteka še zadnji rok za prijavo na razpis za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. novembra do 31. decembra 2019.

Razpis je objavljen na uradni občinski spletni strani www.koper.si, več informacij glede razpisa pa lahko zainteresirani dobijo na Turistični organizaciji Mestne občine Koper.