Koprski zvonik v naslednjih mesecih čaka temeljita prenova, v okviru katere bo občina med drugim v celoti zamenjala stopnišče in postavila novo medetažno konstrukcijo, uredila novo razsvetljavo, na novo uredila recepcijo in razstavni prostor nad njo ter prenovila urni mehanizem in zvonove.

Koprski mestni stolp oziroma zvonik sodi med pomembnejše arhitekturne spomenike in najbolj obiskane objekte v mestu, a trenutno ni v najboljšem stanju. Mestna občina Koper se je zato odločila za njegovo temeljito prenovo. Delavci družbe GEOIT, d. o. o. iz Kopra bodo v naslednjih dneh začeli dela, ki bodo predvidoma končana konec aprila prihodnje leto.

Prenova zvonika bo zajela celovito prenovo stopnišča, novo ureditev recepcije in razstavnega prostora nad recepcijo. Prav tako je predvidena postavitev novega podesta, ki bo namenjen zaščiti uteži pred padcem in novi prezentaciji samih uteži. Dela bodo zajela še obdelavo tlakov, sten in stropov, zamenjavo mrež na odprtinah v stolpu ter prenovo električne inštalacije in razsvetljave.

Prenova bo prav tako omogočila revalorizacijo in prezentacijo bogate dediščine, ki jo stolp hrani. Tako je predvidena prenova urnega mehanizma, ki zdaj ne deluje, ter njegova povezava s kazalci na uri stolpa in z zvonovi na vrhu stolpa. Prenovljena bosta tudi dva od skupno sedmih zvonov.

Vrednost celotne naložbe je ocenjena na približno 450 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo Ministrstvo za kulturo na podlagi javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju premične kulturne dediščine iz programa za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji projekt sofinanciralo v višini dobrih 185 tisoč evrov. Vsa dela obnove zidov, obokov in terase bo nadziral Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Mestni stolp je s svojimi 50 metri višini (razgledna ploščad je na višini 43 metrov) razgledna točka mesta in med najbolj obiskanimi objekti v mestu. Med drugim hrani najstarejši zvon v Sloveniji, zvon sv. Nazarija, ki je bil izdelan že leta 1333.