1. Sprehod se prične ob športnem igrišču, kjer je postavljen sestav kamnitih skulptur, namenjen otroški igri in njihovi domišljiji. Od tu se odpravimo proti glavni cesti. Na desni strani je postavljena info tabla. Lahko si jo ogledate, da pridobite še kakšno koristno informacijo.
    V nasprotnem primeru na glavni cesti zavijemo na levo. Kmalu se zopet usmerimo na levo proti vaški cerkvi, kjer je v neposredni bližini poslovilne vežice postavljena druga skulptura.
  2. Od tod se vrnemo na glavno cesto in sprehod nadaljujemo v smeri urinega kazalca. Pot nas vodi pod vasjo do tretje skulpture Pr ́šterne.
  3. Sedaj je pred nami še nekaj hoje po glavni cesti, dokler ne zavijemo desno na gozdno kolovozno pot. To pot so nekoč poimenovali kranjska pot. Po njej so se tovorniki »Kranjci« povzpeli preko Dragonje do Pirana in trgovali z raznim blagom.
  4. Od tu dalje se teren rahlo vzpenja, dokler ne pridemo do glavne ceste nad vasjo Popetre. Pot nadaljujemo po glavni cesti na levo do četrte skulpture, ki se nahaja pr ́ puča.
  5. Tako, sedaj ste obiskali že štiri od petih postavljenih skulptur. Zadnja umetniško obrtniška kreacija poi- menovana Pr’ belega kamna je postavljena na križi- šču ob stiku glavne in regionalne ceste ob vhodu v vas iz smeri Sv. Antona ali zaselka Beli kamen.
  6. V primeru, da si skulpture še niste ogledali, se po glavni cesti odpravite nazaj v vas. Na prvem Y križišču ostro zavijte na levo in pojdite do omenjenega križišča. Spet sledi vračanje nazaj v vas po glavni cesti do štartne točke na športnem igrišču.

Skulpture so pod strokovnim vodstvom mentorjev izdelali študentje Šolskega centra Srečka Kosovela višje strokovne šole Sežana. Res je, da apnenca, ki je material skulptur, ne najdemo veliko v našem kraju. Vendar po ogledu arhitekture starih vaških hiš opazimo, da je bil ta material vedno prisoten, v največji meri kot nosilni element pri prekladah hiš in portalih. Z oddaljenostjo od kraškega roba se kot gradbeni material zmanjšuje količina apnenca in povečuje uporaba peščenjaka (vir: Geotabor, 2007).